Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Beutelsbacher Halle, Weinstadt

Opis projektu
W hali sportowej Beutelsbacher Halle w Weinstadt odbywaj? si? liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Oferuje ona miejsce na oko?o 1000 osób. Do o?wietlenia tej wielofunkcyjnej hali poszukiwano prostego, funkcjonalnego rozwi?zania w technologii LED, które mo?na zamontowa? bezpo?rednio lub jako wariant podwieszany na suficie. Odporna na uderzenia pi?ki oprawa o?wietleniowa ROBUST spe?nia wymagania mechaniczne i dotycz?ce techniki o?wietlenia. Proste oprawy o?wietleniowe doskonale wizualnie harmonizuj? z lamelowym sufitem 45-metrowej hali, oferuj?c optymalne i wydajne rozwi?zanie o?wietleniowe.

Miejsce:
Weinstadt Niemcy

Rok produkcji:


Zakres tematyczny:
Sport

Montowane produkty RIDI

Oprawa przemysłowa z wyższym stopniem ochrony IP66 nadaje się, dzięki swojej zamkniętej formie, do wielu pomieszczeń.
ROBUST
This object is already on the Wish list