Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Sterowanie oświetleniem RIDI – większy komfort, wyższa wydajność

Nowoczesna technologia oświetleniowa ma na celu o każdej porze zapewniać odpowiedni rodzaj i natężenie światła.

Najlepiej, gdy uwzględniony i wykorzystany jest przy tym naturalny, stymulujący dla ludzkiego organizmu dobowy cykl oświetleniowy. Nowoczesne technologie umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji, paneli obsługi lub programowalnych przełączników, zapewniając użytkownikom tych systemów najwyższą wygodę. Użycie czujników światła dziennego oraz ruchu znacząco zwiększa wydajność instalacji oświetleniowych, nie pogarszając przy tym komfortu widzenia.

Sterowanie oświetleniem zapewnia dopasowanie światła do indywidualnych potrzeb i zaczyna się w momencie, gdy przełamany zostaje sztywny schemat „włącz/wyłącz”.

Sterowanie oświetleniem to inteligentna regulacja parametrów światła. 

Wydajność

Inteligentna regulacja oświetlenia za pomocą systemów sterowania nabiera coraz większego znaczenia w tworzeniu energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

Dzięki integracji systemów sterowania oświetleniem RIDI, które regulują działanie instalacji zależnie od natężenia światła dziennego i/lub obecności osób w pomieszczeniach, znacząco wzrasta wydajność oświetlenia, bez jednoczesnego pogorszenia komfortu widzenia.

Czujniki światła dziennego i ruchu zapewniają optymalne wykorzystanie światła naturalnego. W zależności od potrzeby zmniejszają one natężenie oświetlenia lub całkowicie je wyłączają, jeśli w danej chwili nie jest potrzebne. Dzięki połączeniu wykrywania światła dziennego i sterowania zależnego od ruchu nowe instalacje z lampami LED mogą zapewnić oszczędność 85% energii w porównaniu ze starszymi instalacjami. 

Komfort

Systemy sterowania umożliwiają wygodną regulację oświetlenia zależną od potrzeb użytkownika. Systemy sterowane za pomocą aplikacji na smartfona, panelu obsługowego lub przycisków programowalnych można indywidualnie dostosować do życzeń i potrzeb użytkowników.

Elektroniczne systemy sterowania oświetleniem mogą automatycznie wywoływać zapisane aranżacje oświetlenia, tworzące pożądany nastrój wizualny; możliwe jest również ich ręcznie uruchamianie. Dzięki temu oświetlenie można dostosować do konkretnych czynności wykonywanych w pomieszczeniu, takich jak rozmowy, konferencje, prezentacje bądź praca przy biurku, lub włączyć oświetlenie ogólne. 

Zdrowie i emocje

Biologiczne oddziaływanie światła na ludzki organizm jest coraz lepiej zbadane, dzięki czemu wzrasta jego znaczenie podczas projektowania instalacji oświetleniowych. Światło nie tylko wpływa na wygląd otoczenia, ale również na ludzki zegar biologiczny, przez co określa rytm snu i czuwania oraz psychiczną zdolność do pracy. W rzeczywistości te dwie krzywe nie pokrywają się idealnie. Dzięki systemowi sterowania oświetleniem użytkownik może dopasować warunki świetlne do swoich indywidualnych potrzeb i zapewnić sobie dobre samopoczucie. Współdziałające z rytmem biologicznym rozwiązania świetlne wspierają dynamikę aktywności dobowej i za dnia stymulują odpowiednie receptory organizmu wysokimi natężeniami światła. Wieczorami i w nocy natężenie oświetlenia jest mniejsze, by stłumić efekt stymulacji.

 

„Tunable White” oraz „Human Centric Lighting” to rozwiązania świetlne umożliwiające wykorzystanie wiedzy o wpływie światła na organizm. Dzięki regulowanym parametrom w znaczącym stopniu pozwalają zadecydować, czy oświetlenie ma w danym momencie działać pobudzająco czy relaksująco.

Rozwiązania do sterowania światłem mogą nie tylko wspierać proces nauki oraz pracy, ale również poprzez nastroje świetlne wzbudzać określone emocje. W supermarketach i centrach handlowych dzięki odpowiedniemu oświetleniu można zwiększyć chęć klienta do zakupu produktu i przez to uzyskać lepsze wyniki sprzedaży. Również w hotelach i restauracjach możliwe jest wpływanie na atmosferę poprzez odpowiednie oświetlenie, które poprawia samopoczucie gości. Stosowanie sterowania światłem istotne jest również w placówkach służby zdrowia i zakładach opiekuńczych dla seniorów. 

Systemy zarządzania budynkiem (BMS)

Cyfrowy interfejs DALI stanowi podstawę inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. DALI to skrót od Digital Adressable Lighting Interface – cyfrowy adresowalny system sterowania oświetleniem. DALI to oddzielny system, który za pomocą tzw. bramek może jednak zostać zintegrowany z systemami zarządzania budynkiem (BMS).

Dzisiejsza technologia umożliwia połączenie sterowania oświetleniem, oświetleniem awaryjnym, roletami, ogrzewaniem, wentylacją i innymi systemami. W przyszłości, ze względu na wykorzystanie inteligentnych urządzeń (tzw. Internetu rzeczy), interfejsy oświetleniowe staną się koniecznością. 

This object is already on the Wish list