Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Partnerzy

Lighting Europe

DIALUX

Firma DIAL GmbH jest niezależnym i neutralnym usługodawcą w zakresie technicznych urządzeń oświetleniowych i budowlanych i opracowała DIALux, oprogramowanie stworzone przez projektantów dla projektantów.

RIDI jest członkiem DIALux!

www.dialux.com

licht.de

Od prawie 40 lat jest odpowiednim partnerem do rozmowy na temat wszystkich spraw dotyczących oświetlenia licht.de liczy ponad 120 przedsiębiorstw członkowskich z branży opraw i lamp, które są zorganizowane w ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.- Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego). Wspierają one licht.de nie tylko finansowo, lecz udostępniają także wiedzę fachową swoich ekspertów.

www.licht.de

LITG

Niemiecka Spółka Technicznych Urządzeń Oświetleniowych

www.litg.de

RELUX Informatik AG

Firma RELUX Informatik AG widzi siebie jako przedsiębiorstwo usługowe między branżą opraw a użytkownikami i opracowuje urządzenia do planowania oświetlenia z otwartymi interfejsami i dostępem do aktualnych danych produkcyjnych producentów opraw.

RIDI jest członkiem RELUX!

www.relux.biz

VDE

Związek Branży Elektrotechnicznej, Elektronicznej i Technik Informatycznych

www.vde.com

ZHAGA

Jeśli chodzi o międzynarodowe oświetlenie przemysłowe, w branży tej brakuie dotąd jasnych wytycznych, które gwarantowałyby wymienność modułów LED od różnych producentów. Konsorcjum od swojego powstania w lutym 2010 roku rozwijało specyfikacje dla złączy modułów LED Złącza te umożliwiają prostą integrację modułów LED z oprawami i obniżają koszty systemu i designu.

RIDI jest członkiem w konsorcjum Zhaga!

www.zhagastandard.org

ZVEI

Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego

www.zvei.org

This object is already on the Wish list