Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Polityka prywatności

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i co dzieje się z Państwa danymi podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą służyć do identyfikacji Państwa osoby. Uzyskają tu Państwo także informacje na temat praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą, na podstawie unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

I. Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

RIDI Leuchten GmbH
Reprezentowana przez prezesi: Manfreda Diez, Dietmar Zembrot

Hauptstraße 31-33
72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0
E-mail: info@ridi.de

II. Inspektor ochrony danych

Naszym inspektorem ochrony danych jest:

Columbus Consulting
Dr Inge Rötlich
Mahdentalstr. 82
71065 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 418090
Faks: +49 7031 4180970
E-mail: datenschutz@ridi-group.de

III.  Ogólne uwagi na temat przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i udostępnienia naszych treści oraz usług.
    
 2. Szyfrowanie
  Niniejsza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL w celu ochrony transmisji treści poufnych, np. zapytań przesyłanych przez Państwa do nas jako administratora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres w pasku adresu przeglądarki zmienia się z http:// na https:// oraz po symbolu kłódki w pasku adresu. Gdy tryb szyfrowania jest aktywny, przekazywane przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 3. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
  Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera, na którym otwierana jest strona. Gromadzone są następujące dane:

     • adres IP użytkownika
     • informacje o typie przeglądarki
     • informacje o stosowanej wersji typu przeglądarki
     • system operacyjny użytkownika
     • dostawca Internetu użytkownika
     • data i godzina dostępu
     • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę
     • strony internetowe wywoływane przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową.

      Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie są one przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO obejmujące analizę naszej strony internetowej i jej użytkowania, a w razie potrzeby również pozwolenie prawne na przechowywanie danych w związku z podjęciem działań przed nawiązaniem stosunku umownego zgodnie z art. 6 lit. b RODO.

IV. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest przedstawienie wolnej od błędów technicznych oferty online i jej optymalizacja, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tak aby nasza oferta mogła być wykorzystywana lepiej, efektywniej i bezpieczniej. 

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Mogą to być tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Istnieją jednak także pliki cookie, które są trwale przechowywane na Państwa komputerze, jeśli nie zostaną przez Państwa samodzielnie usunięte. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej i przedstawienie Państwu odpowiednich ofert. W ustawieniach przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie plików cookie całkowicie lub podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wtedy wykorzystywane. 

Używamy plików cookie, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookie obsługują podstawową funkcjonalność Typo3, funkcjonalność Google Analytics i ShareThis, jak również wypełnienie notatnika.

 

 

 

 

V.  Formularz kontaktowy i kontakt pocztą elektroniczną

Kiedy wysyłają nam Państwo zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Zapisywane są następujące dane z okna wprowadzania danych w formularzu zamówienia katalogu: 

 • Nazwisko
 • Imię
 • Firma
 • Branża
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

Zapisywane są następujące dane z okna wprowadzania danych w formularzu kontaktowym:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Firma
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

W momencie wysłania nasz system zapisuje także następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina nawiązania kontaktu

Istnieje ewentualnie możliwość nawiązania kontaktu poprzez udostępniony adres e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielonej poprzez wypełnienie okna wprowadzania danych. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy przesłać nam w dowolnej formie powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną udzieloną zgodę na ich przechowywanie lub przestanie występować cel ich przechowywania (np. po zakończeniu obsługi Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

VI. Narzędzia analityczne i reklama

 1. Google Analytics

  Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
 2. W przypadku stałego miejsca pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, usługę tę będzie świadczyć Państwu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadku stałego miejsca pobytu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, usługę tę będzie świadczyć Państwu Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 3. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 4. W przypadku danych osobowych przekazywanych do USA Google stosuje postanowienia porozumienia Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Z aktualnym certyfikatem można się zapoznać tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

 5. Google Analytics używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony prawnie interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

  Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki niej adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz administratora strony internetowej w związku z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z żadnymi innymi danymi.

  Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności niniejszej strony w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej w Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  Użytkownik może również uniemożliwić Google Analytics zbieranie informacji o nim poprzez ustawienie pliku cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie informacji o jego przyszłych wizytach na tej stronie.

  Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

  Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych i w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymogów określonych przez niemieckie urzędy ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

  Niniejsza strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniami oraz z danych o odwiedzających stronę uzyskanych od operatorów zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę użytkownik może w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić zbierania danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Mogą Państwo wykluczyć możliwość zbierania danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby zapobiec gromadzeniu Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzin na tej stronie internetowej:

Wyłączenie Google Analytics
 1. 2. Menedżer tagów Google
  Menedżer tagów Google sam nie analizuje żadnych danych i nie gromadzi danych osobowych. Jest to uzupełnienie Google Analytics, które może przekazywać informacje o interakcjach użytkowników do Google Analytics i jednocześnie zmniejsza nakłady administracyjne związane z utrzymaniem stron.

VII. Media społecznościowe

 1. Wtyczka mediów społecznościowych ShareThis
  Stosujemy wtyczki mediów społecznościowych dostawcy usług związanych z zakładkami (bookmarking) ShareThis Inc. („ShareThis”), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Dzięki tym wtyczkom użytkownicy mogą umieszczać zakładki oraz publikować lub udostępniać treści w sieciach społecznościowych (np. Twitter, Facebook lub Google+).

  Jeśli użytkownik korzysta z jednej z tych funkcji ShareThis w czasie, gdy jest zalogowany w danym portalu (np. Twitter, Facebook lub Google+), wizyta na naszej stronie internetowej może zostać przypisana do jego konta użytkownika w tym portalu. Funkcja ShareThis sama w sobie nie otrzymuje żadnych danych osobowych użytkownika, ale zachowuje anonimowe statystyki użytkowania wspólnych treści. Dane te są tam regularnie usuwane. Dalsze informacje na temat gromadzenia, analizy i przetwarzania danych przez ShareThis.Inc i związanych z tym jej praw można znaleźć w polityce prywatności ShareThis.Inc na stronie http://sharethis.com/privacy-manifesto.

  Jeśli nie chcą Państwo, aby wizyta na naszej stronie internetowej była powiązana z Państwa kontami użytkownika w odpowiednich sieciach społecznościowych lub usługami tworzenia zakładek mediów społecznościowych, zalecamy rezygnację z korzystania z odnośnych pól ShareThis na naszej stronie internetowej.

VIII Wtyczki i narzędzia

 

 1. YouTube 

  Korzystamy z wtyczek administrowanej przez Google strony YouTube. W przypadku stałego miejsca pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, usługę tę będzie świadczyć Państwu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadku stałego miejsca pobytu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, usługę tę będzie świadczyć Państwu Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 2. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. W przypadku danych osobowych przekazywanych do USA Google stosuje postanowienia porozumienia Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Z aktualnym certyfikatem można się zapoznać tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

  Podczas Państwa odwiedzin na jednej z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu do serwera YouTube przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

  Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie skojarzenie odwiedzanych przez Państwa stron z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

  YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Więcej informacji o sposobie postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu rozporządzenia RODO. W związku z powyższym przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

 

 1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)
  Mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas nieodpłatnie z prośbą o udzielenie informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Aby zapobiec nadużyciom, konieczna jest identyfikacja Państwa osoby.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

 3. Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
  Przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy cel przetwarzania wygasł, wymagana zgoda została cofnięta i nie istnieje żadna inna podstawa prawna lub nasze przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa. Wówczas Państwa dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte z uwzględnieniem określonych ram prawnych.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

  W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane takie nie mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, bez Państwa zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania bądź obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

  Jeśli możliwość ograniczenia przetwarzania danych została ograniczona zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 5. Prawo do powiadomienia (art. 19 RODO)
  Jeżeli skorzystali Państwo z przysługującego Państwu wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużych nakładów.

  Przysługuje Państwu w stosunku do administratora prawo do uzyskania informacji o takich odbiorcach.

 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie swoich danych osobowych przechowywanych w formie nadającej się do odczytu maszynowego.

 7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

  Administrator danych nie będzie przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb tego rodzaju marketingu. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe dotyczące nie będą już przetwarzane w tych celach.

 8. Prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym (art. 77 RODO)
  Bez uszczerbku dla innych praw administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę go organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, zwracając się do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w swoim miejscu pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Właściwym organem nadzorczym w Badenii-Wirtembergii jest

  Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji kraju związkowego Badenii-Wirtembergii)
  Königstraße 10a
  70173 Stuttgart
  Tel.: 0711/61 55 41 – 0
  E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

  Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie skargi i wyniku postępowania, w tym o możliwości skorzystania z środka ochrony prawnej przed sądem na mocy art. 78 RODO:

 9. Uwagi dla konsumentów dotyczące rozstrzygania sporów zgodnie z § 36 niemieckiej Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG): 
  Dokładamy starań, aby zawsze znaleźć płaszczyznę porozumienia z Państwem. Jeśli wyjątkowo nie jesteśmy w stanie w zadowalający sposób rozwiązać zgłoszonej przez Państwa sprawy, mogą Państwo oczywiście podjąć działania prawne. Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów zgodnie z niemiecką Ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) przed komisją arbitrażową konsumentów. Komisja Europejska udostępnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), która jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć w stopce redakcyjnej.

X. Zmiany Polityki prywatności 

Jeśli z przyczyn prawnych lub faktycznych zaistnieje konieczność zmiany Polityki prywatności, dokonamy odpowiedniej aktualizacji niniejszej strony. Udzielone przez Państwa zgody pozostaną niezmienione.

XI. Proces rekrutacji online:  

Polityka prywatności w ramach międzynarodowego procesu rekrutacji online   

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych kandydatów, pracowników, partnerów umownych i wszystkich innych związanych z nami osób trzecich.

Dane osobowe zbierane podczas wizyt na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i bezpieczeństwie danych Republiki Federalnej Niemiec. O ile dane osobowe są przekazywane spółkom Grupy za granicą, zastosowanie znajdują również przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w danym kraju. Elektroniczny system przetwarzania danych do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych jest stosowany globalnie w przedsiębiorstwie/grupie przedsiębiorstw. Dlatego też dopuszcza się możliwość przekazywania danych osobowych ponad granicami państw do krajów Unii Europejskiej i poza nią, w których spółki Grupy RIDI mają siedzibę, oraz uzyskiwania wglądu w takie dane.

Niniejsza Polityka prywatności informuje, w jaki sposób nasza firma przetwarza informacje zebrane podczas Państwa wizyty na stronach z ofertami pracy. Dlatego też zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych w związku ze złożeniem aplikacji online.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i przepisami przed przesłaniem nam swoich danych.

Cel zbierania danych
Jeśli chcą Państwo złożyć u nas aplikację przez Internet, tj. na stronie www.ridi-group.com lub pocztą elektroniczną, potrzebujemy pewnych Państwa danych osobowych. Zapewniamy, że Państwa dane są traktowane w sposób poufny. Wprowadzone dane będą przetwarzane oraz w razie potrzeby przekazywane i wykorzystywane wyłącznie w celu selekcji kandydatów.

Jakie dane są zbierane w naszym internetowym narzędziu rekrutacyjnym?
W ramach naszej internetowej procedury rekrutacyjnej zbieramy dane wymagane do procedury rekrutacji w RIDI Leuchten GmbH. W związku z tym zbierane i przetwarzane będą następujące dane z aplikacji:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon/numer telefonu komórkowego
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Preferowana data rozpoczęcia pracy
 • Propozycja wynagrodzenia
 • Menu rozwijane: Jak dowiedzieli się Państwo o ofercie pracy na tym stanowisku?
 • Załączniki (ładowanie listu motywacyjnego, życiorysu, świadectw)

Ze względów bezpieczeństwa wyślemy Państwu e-mail z potwierdzeniem po złożeniu przez Państwa aplikacji online w naszej firmie.

Rejestrując swoją aplikację, zgadzają się Państwo, że w trakcie procesu rekrutacji będziemy się z Państwem kontaktować i będą Państwo otrzymywać informacje na piśmie i/lub telefonicznie. 

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są udostępniane działowi personalnemu firmy RIDI Leuchten GmbH oraz podmiotom Grupy w kraju i za granicą, których dotyczy dany wakat.

Informacje o procesie rekrutacji

Poszukujemy najlepszych kandydatów niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, płci, religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Nie wymagamy od Państwa żadnych informacji, które nie mogą być wykorzystywane zgodnie z Ogólną ustawą o równym traktowaniu na mocy prawa niemieckiego lub jakąkolwiek inną krajową bądź międzynarodową ustawą o równym traktowaniu.

Prosimy nie przekazywać żadnych poufnych informacji wewnętrznych ani tajemnic handlowych swojego byłego lub obecnego pracodawcy.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Informacje, które nam Państwo przekazują, będą traktowane poufnie i przekazywane w naszej firmie tylko osobom, które są zaangażowane w określoną procedurę rekrutacyjną. Tacy pracownicy naszej firmy mogą znajdować się w Niemczech, innym kraju UE lub w innych krajach. 

Przetwarzanie i usunięcie Państwa aplikacji

W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub usunąć swoją aplikację i poprosić nas o pomoc przy tym, kontaktując się z zespołem działu personalnego RIDI Leuchten GmbH pod adresem: bewerbungen@ridi-group.com. Dane osobowe zostaną wówczas usunięte zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy ustawowe uniemożliwiają usunięcie danych lub gdy dalsze ich przechowywanie jest konieczne w celu przedstawienia dowodów. 

Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu lub najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Jeżeli po złożeniu aplikacji dojdzie do zawarcia umowy, Państwa dane mogą być przechowywane i wykorzystywane w ramach zwykłych procesów organizacyjnych i administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej aplikacji lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Państwa danych ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dlatego też wdrożyliśmy procesy fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji. Do Państwa danych osobowych mają dostęp tylko osoby, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Pliki cookie

System aplikacji online zapisuje na Państwa komputerze tymczasowy plik w celu archiwizacji informacji (tzw. „cookie”). Pliki cookie są używane do ułatwienia nawigacji i pracy z systemem rekrutacyjnym online. Odbywa się to na przykład poprzez przypisanie numeru identyfikacyjnego (tzw. ID sesji), który umożliwia serwerowi przyporządkowanie kolejnych żądań przeglądarki do tego samego użytkownika. Nasza firma używa tylko tymczasowych plików cookie (tzn. plików cookie, które są tylko tymczasowo przechowywane na Państwa komputerze). 

Zgoda

Składając aplikację, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności dotyczącymi przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych i je akceptują. Osoby niepełnoletnie winny wcześniej uzyskać upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego do złożenia aplikacji w naszej firmie. Oświadczają Państwo również i gwarantują, że Państwa informacje są prawidłowe.

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, do aplikacji należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy pamiętać, że w przeciwnym razie nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa aplikacji i usuniemy Państwa dane z powodu wymogów prawnych. W celu udzielenia zgody mogą Państwo skorzystać z wybranego przez siebie formularza lub wydrukować i podpisać ten dokument.

Niniejszym wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

__________________________ (imię i nazwisko kandydata/kandydatki)

przez (FIRMA).

_____________________________ (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

_____________________________ (osoba kontaktowa / inspektor ochrony danych)

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych lub chcą skorzystać z przysługującego Państwu prawa do wniesienia sprzeciwu, należy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych, firmy Columbus Consulting, pisząc na adres: datenschutznoSpamPlease@ridi.de.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej Polityki prywatności do wymogów technicznych i ustawowych w dowolnym momencie. Wskazujemy także na nasze ogólne postanowienia o ochronie danych dotyczące naszych stron internetowych.

This object is already on the Wish list