Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Technologia LED firmy RIDI

Rewolucja w historii światła

Dioda świecąca (LED) ma za sobą długi okres rozwoju, początkowo, jak to często z nowymi odkryciami bywa, mniej lub bardziej przypadkowych prób – a później już ściśle przemyślanych eksperymentów. Na początku lat 60-tych ostatniego stulecia duże znaczenie miała emisja światła w paśmie widzialnym. Najpierw umieszczano diody świetlne w kalkulatorach podręcznych i w cyfrowych zegarkach.

W dzisiejszych czasach proces rozwoju LED postępuje dużymi krokami. Technologia LED zdążyła już zastąpić sporą część konwencjonalnych źródeł światła i jej triumfalny pochód wciąż nabiera tempa.

RIDI wkracza w świat technologii półprzewodnikowej

W 2010 r. spółka RIDI Leuchten GmbH wybudowała w zakładzie w Jungingen oddział, który zajmuje się wyłącznie rozwojem świetlówek LED, projektów specjalnych a zwłaszcza źródeł światła do własnych opraw. W 2012 r. powstało tu RIDI-TUBE, opracowane i produkowane przez firmę RIDI źródło światła LED, które można wymieniać równie łatwo, jak konwencjonalną lampę T16 albo T26.

Szybko stało się jasnym, że firma RIDI tylko dzięki własnym liniom produkcji LED jest w stanie wytwarzać dokładnie dopasowane i indywidualne moduły LED. Kolejnym ważnym aspektem jest uniezależnienie od dostawców zewnętrznych. RIDI GROUP jest w stanie szybko i samodzielnie reagować na rosnące wymagania i na życzenia klientów.

Elastyczność produkcji umożliwia perfekcyjne dostosowanie do określonego typu oprawy a w końcu idealny rezultat w postaci możliwie najlepszego oświetlenia.

Obecnie produkcja źródeł światła LED do własnych opraw zajmuje ważne miejsce w ramach ogólnej działalności produkcyjnej i pozostaje na kursie wzrostowym.

Linia wyposażania SMD

Cała produkcja źródeł światła LED podlega surowym wytycznym, ponieważ technologia LED wymaga dużej uwagi w procesie wytwarzania. Linie wyposażania SMD (surface-mount device) znajdują się w obszarze całkowicie chronionym przed ESD (electrostatic discharge), gdyż już wyładowania rzędu 10V mogą być szkodliwe dla wrażliwych elementów budowy.

Linie wyposażania SMD składają się z następujących, precyzyjnie zestrojonych ze sobą elementów:

  • Bareboard Loader, stertownik
  • Screen Printer, drukarka szablonowa
  • Chip Mounter, automat do wyposażania
  • Reflow Oven, piec konwenkcyjny do lutowania
  • Dual Magazin Unloader, stacja magazynowa
  • taśmy transportowe i buforowe   

Bareboard Loader

Stertownik pobiera obwody drukowane z wózka wysokiego podnoszenia i układa je pojedynczo na taśmie transportowej linii wyposażania SMD

Screen Printer

Drukarka szablonowa zdejmuje obwód drukowany z taśmy transportowej, umieszcza na szablonie metalowym, a następnie zadrukowuje punkty lutowania pastą lutowniczą.

Efekt drukowania jest monitorowany przez kamerę. 

Chip Mounter

Automat do wyposażania pobiera zadrukowane obwody. Podajnik doprowadza opakowane elementy konstrukcyjne na taśmach. Elementy są pobierane za pomocą pipet próżniowych (nozzles), wymierzane w systemie kamerowym, wyrównywane i opuszczane na płytkę. Możliwy jest przerób maksymalnie 21 000 elementów w ciągu godziny z dokładnością +- 50 µm

Reflow Oven

W konwekcyjnym piecu do lutowania uzbrojone obwody drukowane owiewane są gorącym powietrzem i lutowane. Obwód drukowany przechodzi zgodnie z profilem termicznym 9 stref nagrzewania i 2 strefy schładzania. 

Dual Magazin Unloader

Uzbrojone i zalutowane obwody drukowane są zdejmowane na końcu z przenośnika taśmowego i wsuwane do magazynu. Podczas, gdy jeden magazyn jest zapełniany, z innego można już zabierać obwody drukowane i transportować dalej do kontroli. 

End of Line kontrola

W specjalnie przygotowanym dla firmy RIDI *urządzeniu kontrolnym styka się obwody drukowane w adapterze kontrolnym, zasila zdefiniowanym prądem i sprawdza w systemie kamer pod kątem obecności, ułożenia, mocy światła i położenia punktu w normowej tablicy kolorów.

Mniejsze moduły wytwarzane są jako panele i rozdzielane po zakończeniu procesu wyposażania i kontroli. 

Kontrole jakości

Aby utrzymać wysoki poziom jakości LED, konieczny jest cały szereg kontroli:

  • Kontrola podstawowa
  • Kontrole LED i ich wykonania przed rozpoczęciem produkcji
  • Kontrole towarzyszące procesowi produkcji
  • Kontrole interwałowe

W kontrolach podstawowych sprawdza się w testach przy podwyższonej temperaturze otoczenia m.in. kompatybilność z materiałami i tworzywami, które mogą wpływać na jakość LED.

Kontrole LED przed rozpoczęciem produkcji dotyczą jakości chipów LED. Obejmuje to kontrole strumienia świetlnego, kontrolę temperatury barwowej i oddawania barwy. W ten sposób gwarantuje się identyczność parametrów wyjściowych.

W trakcie produkcji każdy moduł kontroluje się wizualnie na monitorach. W przyszłości kontrolę wizualną zastąpi automatyczna kontrola strumienia świetlnego, temperatury barwowej i oddawania barwy. Podobnie test prądowy, podczas którego moduł LED zostaje zasilony zdefiniowanym prądem. Wyrywkowo przeprowadza się testy wibracyjne i próby wielokrotnego skręcania oraz testy termiczne w klimatyzatorach.

Podczas kontroli interwałowych prześwietla się miejsca lutowania pod kątem jam skurczowych i sporządza zdjęcia mikrograficzne.

Te kontrole i testy przeprowadza się w RIDI Leuchten GmbH z zachowaniem najwyższej staranności, ponieważ tylko w taki sposób można zapewnić niezmienną Te kontrole i testy przeprowadza się w RIDI Leuchten GmbH z zachowaniem najwyższej staranności, ponieważ tylko w taki sposób można zapewnić niezmienną „jakość made by RIDI”.

Elastycznie i indywidualnie

Dzięki własnym liniom wyposażania SMD firma RIDI Leuchten GmbH jest nie tylko uniezależniona od dostawców, ale może szybko i elastycznie reagować na potrzeby rynku i stale rosnące wymagania odnośnie techniki świetlnej i estetyki opraw. Każdy typ opraw otrzymuje źródło światła LED optymalnie dostosowane do każdego zadania oświetleniowego. Możliwe jest elastyczne dobieranie diod LED do opraw, a następnie łączenie pojedynczych modułów w zestawy o różnych kształtach i wymiarach oraz różnej barwie i  natężeniu światła. Dlatego indywidualne życzenia klientów nie są problemem dla firmy RIDI. 

Gwarancja

Wysoki standard jakości produkowanych modułów powierzchniowych i liniowych LED umożliwia spółce RIDI Leuchten GmbH udzielanie następujących gwarancji na własne źródła światła LED:

Na produkty o nominalnej żywotności ≥ 50 000 godzin eksploatacji firma RIDI udziela gwarancji na okres 5 lat od daty podanej na rachunku RIDI.

Na produkty o nominalnej żywotności < 50 000 godzin eksploatacji firma RIDI udziela gwarancji na okres 3 lat od daty podanej na rachunku RIDI.

Gwarancja ta odnosi się do wszystkich modułów LED, urządzeń LED i innych komponentów LED i obowiązuje w całej Europie. Na wniosek gwarancja może też zostać rozszerzona na inne kraje. W przypadku gwarancyjnym podstawą roszczenia gwarancyjnego jest rachunek. Gwarancja obejmuje wyłącznie awarie produktu spowodowane przez błędy materiałowe, konstrukcyjne i/lub produkcyjne.

 

Wymiana

Dzięki własnej produkcji modułów LED i RIDI-TUBE firma RIDI Leuchten GmbH może gwarantować wymianę wadliwego produktu na równoważny przez okres 10 lat. 

This object is already on the Wish list