Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Odbiór i utylizacja opraw technicznych w Niemczech

Dyrektywa europejska WEEE-Directive (Waste from Electrical and Electronic Equipment) zobowiązuje wszystkich producentów i importerów produktów elektrycznych i elektronicznych („wprowadzających produkty do obrotu”) do ich odbioru, jeśli nie będą więcej używane. Uregulowania te w różnych krajach europejskich różnią się od siebie.

Uregulowanie obowiązujące w Niemczech

Wprowadzenie tej dyrektywy europejskiej odbywa się za pomocą ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG). Oprawy techniczne są objęte tą ustawą.

RIDI przyjmuje zobowiązanie dotyczące utylizacji w odniesieniu do wszystkich produktów RIDI, które wprowadzono do obrotu od 13.08.2005 r. Odpowiednie produkty oznaczono rysunkiem przekreślonego pojemnika na śmieci i umieszczoną pod spodem czarną grubą kreską.

Odbiór i utylizacja odpowiednio oznaczonych opraw odbywa się wyłącznie poprzez firmę utylizacyjną ISD Interseroh Dienstleistungs GmbH Köln [w Kolonii], działającą na zlecenie RIDI. Informacje o punktach odbioru starych opraw w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania zamieszczono tutaj:

www.interseroh-weee.de

Oprawy można oddawać od 24.03.2006 r.

Koszty dostarczenia starych opraw do miejsca utylizacji ponosi ostatni posiadacz tych opraw

Firma RIDI Leuchten GmbH jest zarejestrowana w Rejestrze urządzeń elektrycznych i zużytych urządzeń Elektro-Altgeräteregister (EAR) pod numerem DE 70192297.

Utylizacja

Ważność zachowują ustawowe zobowiązania producentów do odbioru i utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych, jak również lamp wyładowczych. Bliższe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w linkach.

  • Nasze produkty odpowiadają wytycznym WE 2002/95/WE o ograniczeniu stosowania określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS = Reduction of Hazardous Substances).
  • Nasze produkty odpowiadają wytycznym WE 1907/2006/EG-REACH w sprawie produkcji, rejestracji i zastosowania substancji chemicznych.

Lampa

Od marca 2006 r. istnieje ustawowy obowiązek producentów do obioru i utylizacji lamp wyładowczych. Na jego podstawie niemieccy producenci lamp założyli wspólne przedsiębiorstwo LIGHTCYCLE do odbioru zużytych lamp energooszczędnych i lamp jarzeniowych.

W tym miejscu znajdziecie Państwo dalsze informacje i adresy bezpłatnych punktów zbiórki w pobliżu miejsca Państwa zamieszkania:

www.lightcycle.de

pdf

Herstellererklärung 1907-2006-EG-REACH

pdf

Herstellererklärung RoHS

pdf

This object is already on the Wish list